ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Área técnica

Soporte relacionado con el funcionamiento de los paquetes de hosting, dominios, webs, etc.

 Facturación

Departamento encargado del área económica de Host & Dom

 Comercial

Presupuestos, proyectos, ampliación de cuentas, etc..

Powered by WHMCompleteSolution